Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal | Mall City Buzau
   • Introducere

    La nivelul activității comerciale desfășurate de către centrul Shopping City Buzau pot fi întâlnite mai multe situații în care vom prelucra datele tale cu caracter personal. Mai multe detalii poți găsi în cele ce urmează: 

    Noi suntem Aurora Mall Buzău S.R.L., societate de drept român, cu sediul social în Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 25, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12424/2012, având CUI RO 30831176 (în continuare „Operator”), parte din Grupul NEPI Rockcastle.  

    În activitatea de promovare a Shopping City Buzau colaborăm cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle:  

    • NE Property BV 7-29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470 

    • NEPI Investment Management SRL  Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/16378/2007, CUI RO22342136  

    • Marketing Advisers SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, Sectiunea A5.1, biroul 37, Sector 1, Bucuresti, Romania, , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/50498/2014, CUI RO33099670 

    Din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scopuri specifice de marketing, relația dintre Operator, NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL este de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

    De asemenea, tot în scopul promovării Shopping City Buzau, NE Property BV pune la dispoziția utilizatorilor site-ul www.shoppingcitybuzau.ro („Site-ul”). 

    Prezenta notă de informare se adresează tuturor persoanelor vizate care vizitează centrul comercial Shopping City Buzau, accesează Site-ul, participă la campanii promoționale sau evenimente similare desfășurate în incinta centrului comercial sau în mediul online sau  reprezintă furnizorii/partenerii/colaboratorii sau chiriașii în desfășurarea relației contractuale cu Shopping City Buzau.  

    Modul în care vom prelucra datele tale cu caracter personal diferă în funcție de relația pe care o ai cu Shopping City Buzau. Pentru a primi mai multe informații alege categoria de mai jos care ți se potrivește: 

    Sunt vizitator sau client centrului comercial 

    Sunt utilizator al site-ului centrului comercial  

    Sunt reprezentant legal sau persoană de contact a unui furnizor, colaborator sau chiriaș al centrului comercial   

    Fac parte din personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial 

    În toate cazurile, beneficiezi de o serie de drepturi ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care Shopping City Buzau le deține în raport cu tine. Informații privind aceste drepturi, precum și privind modul în care acestea pot fi exercitate sunt disponibile în secțiunea Drepturile persoanelor vizate.  

    Ne angajăm să prelucrăm datele cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal și cu bunele practici în materie. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea privind Securitatea și acuratețea datelor.  

    În plus, la nivelul Grupului NEPI Rockcastle, a fost desemnat un Responsabil pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. Responsabilul pentru Protectia Datelor poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, utilizând datele de contact menționate mai jos: 

    • prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București, România 

   • 1. Vizitatorii site-ului centrului comercial

    1.1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  

    Date de acces în Cont, de exemplu: parolă  

    Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    Date privind preferințele/interesele tale, de exemplu date privind domeniile de interes – e.g., modă, tehnologie, animale de companie etc.  

    Date privind interacțiunea ta cu Site-ul, de exemplu: informații referitoare la magazinele pe care le-ai căutat, faptul că ai ales o serie de produse/servicii ca fiind favorite sau că ai selectat o serie de evenimente la care dorești să participi, precum și recurența cu care vizitezi Site-ul nostru/accesezi Contul. 

    Date demografice, se exemplu: sex, oraș și cartier în care locuiești, dacă ești căsătorit/ă sau nu, dacă ai copii sau nu, numărul copiilor și vârsta lor 

    Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate, imaginea 

    Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar. 

    Date colectate prin modulele cookie sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri/aplicații), de exemplu: sub-pagini accesate, perioadă petrecută pe o anumita pagina  

    Date de pe rețelele de socializare, de exemplu: codul unic de identificare furnizat de rețeaua Facebook 

    În cazul Site-ului, colectăm și IP-ul tău, însă aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment. 

    1.2 Utilizarea datelor cu caracter personal 

    1.2.1 Scopuri generale  

    În momentul în care accesezi site-ul Shopping City Buzau („Site-ul”), anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către NE Property BV, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat, și anume accesul la Site.  

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

     

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

     

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care NE Property BV este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

     

    Arhivarea  

    Obligație legală 

     

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor NE Property BV, precum și realizarea de audituri sau investigații ale NE Property BV 

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor NE Property BV 

     

    Asigurarea unui nivel ridicat de securitate al sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, pagina web) 

    Interesul nostru legitim de a asigura securitatea sistemelor noastre informatice 

     

    Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta 

    Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Site-ului) 

    1.2.2 Prelucrarea datelor în scop de marketing   

    În activitatea sa de promovare a Shopping City Buzau, inclusiv prin intermediul Site-ului, NE Property BV  lucrează împreună cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle: Operatorul, în calitate de proprietar al centrului comercial, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL. Astfel, din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing, entitățile din Grupul NEPI Rockcastle menționate anterior (numite în cele ce urmează împreună „Operatorii Asociați” și individual „Operatorul Asociat”) acționează în calitate de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

    În legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing, beneficiați de toate drepturile prevăzute în secțiunea Drepturile persoanelor vizate. În virtutea acordului încheiat de Operatorii Asociați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aceștia vor coopera și se vor asigura că vor respecta pe deplin drepturile dvs., indiferent de Operatorul Asociat căruia alegeți să i transmiteți solicitarea de exercitare a drepturilor. 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

     

    Contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații despre Site (i.e., fără a avea o natură de marketing) 

    Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Contului) 

     

    Crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a-ți prezenta un conținut adaptat preferințelor tale și pentru a ne îmbunătății serviciile 

    Vezi mai multe detalii despre modalitatea de identificare a preferințelor tale secțiunea 1.3. de mai jos 

    Consimțământul tău  

     

    Transmiterea de mesaje de marketing direct generale sau personalizate (newsletter) prin intermediul e-mail-ului furnizat în momentul abonării la newsletter, în scopul promovării activităților, ofertelor și produselor noastre, a Grupului, dar și a Partenerilor  

    Mai multe informații despre Partenerii Shopping City Buzau sunt disponibile in secțiunea 1.5. de mai jos 

    Consimțământul tău 

     

    Organizarea de tombole, concursuri sau alte campanii similare  

    Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză) 

     

    Desfășurarea de campanii de marketing direct destinate anumitor regiuni sau utilizatorilor aplicației Waze  

    Consimțământul tău  

     

    Administrarea și exploatarea conturilor de pe rețelele de socializare ale centrului comercial; desfășurarea de campanii pe rețelele de socializare  

    Consimțământul tău  

     

    Desfășurarea de sondaje sau alte studii de piață 

    Interesul nostru legitim de a promova centrul comercial și de a cunoaște mai bine cerințele pieței 

     

    Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Operatorului, Grupului dar și ale Partenerilor  

    Mai multe informații despre Grupul din care face parte Operatorul și Partenerii Shopping City Buzau sunt disponibile în secțiunea 1.5. de mai jos.  

    Interesul nostru legitim constând în cunoașterea pieței, dezvoltarea strategică, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite 

     

    Documentarea consimțământului tău 

    Obligație legală  

     

    Utilizarea modulelor cookie de marketing în scopul: 

    desfășurării de activități de profilare, denumite și profilare web ce implică utilizarea cookie-urilor pentru a urmări online activitatea generală a unui utilizator cu scopul de a prezenta un conținut adaptat preferințelor acestuia, 

    realizarea de campanii de targeting și retargeting 

    Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

    Consimțământul tău  

     

    Realizarea de statistici menite să ofere informații cu privire la performanța Site-ului și a campaniilor de marketing afișate (e.g., numărul de utilizatori care au accesat pagina campaniei, numărul de utilizatori care au văzut banner-ul campaniei etc.), realizate prin utilizarea modulelor cookie de analiză  

    Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

    Interesul nostru legitim de a (i) îmbunătăți conținutului Site-ului și a campaniilor desfășurate pe Site precum și mai buna evaluare a indicatorilor de performanță (KPI) ai campaniilor comerciale desfășurate pe Site și (ii) de a asigura funcționarea, accesarea și utilizarea tehnică adecvată a Site-ului și pentru a îți furniza serviciile pe care le-ai solicitat în mod explicit 

     

    Utilizarea modulelor cookie necesare pentru a asigura funcționarea Site-ului 

    Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., asigurarea accesului la Site-ului) 

     

    1.3 Informații suplimentare privind activitatea de profilare  

    Operatorii Asociați vor crea și analiza profilurile tale pe baza datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la tine – date privind preferințele/interesele tale, date privind interacțiunea ta cu Site-ul, date colectate prin modulele cookie. Ca urmare a analizării acestor date, vom putea să identificăm preferințele, interesele și capacitățile tale în materie de achiziții, și astfel să le raportăm la serviciile pe care le furnizăm, sau la produsele pe care le promovăm.  

    Apoi, prin intermediul unor proceduri automatizate Operatorii Asociați stabilesc conținutul materialelor de marketing direct care îți vor fi transmise. Aceste proceduri automatizate sunt denumite în limbaj juridic ”proces individual automatizat”. 

    Astfel, materialele de marketing direct pe care ți le vom transmite vor fi cât mai specifice, convingătoare și aplicabile ție, și pe cale de consecință te pot influența (i.e., în sensul de a achiziționa respectivul produs/serviciu inclus în materialul de marketing), după cum Operatorii Asociați reușesc să identifice în mod corect preferințele sau caracteristicile tale. 

    Cu privire la prelucrarea de date prin procese individuale automatizate, ai o serie de drepturi suplimentare, adică poți (a) obține intervenția umană, (b) îți poți exprima punctul de vedere, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. În plus, îți poți retrage, în orice moment consimțământul prin mijloacele prevăzute în prezenta Notă de Informare, în secțiunea 6 –  Drepturilor persoanelor vizate.  

    1.4 Perioada de stocare 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    În ceea ce privește utilizarea datelor tale cu caracter personal pentru efectuarea de activități de marketing direct, acestea vor fi stocate de către Operatorii Asociați de la momentul la care ne-ai acordat consimțământul pentru această prelucrare, până la data la care l-ai retras. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Operatorii Asociați, pentru o perioadă adițională de 3 ani, în interesul legitim al Operatorilor Asociați de a putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 

    1.5 Accesul terțelor părți 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site), 

    Furnizorii de solutii de tip CRM 

    Furnizori de servicii de marketing, ce includ furnizorii de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing, 

    Societăți din Grup (altele decât Operatorii Asociați) 

    Având în vedere că atât Operatorul împreună cu ceilalți Operatori Asociați fac parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul, Operatorii Asociați sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcastle.com  

    Partenerii Shopping City Buzau 

    Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Operatorii Asociați îi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii centrelor comerciale din Grupul NEPI Rockcastle. Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care NE Property BV sau Operatorii Asociați au obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completa a Partenerilor pentru locatia Shopping City Buzau se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://shoppingcitybuzau.ro/magazine/, https://shoppingcitybuzau.ro/categorie_unitate/divertisment/ si https://shoppingcitybuzau.ro/servicii/  

    Vom impune contractual acestor entități, precum și personalului acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, NE Property BV sau, după caz, Operatorii Asociați, nu vor transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, NE Property BV, respectiv Operatorii Asociați, vor lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

   • 2. Vizitatorii și clienții centrului comercial

    2.1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii 

    Date de identificare speciale, respectiv codul numeric personal   

    Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    Imaginea 

    Date privind autovehiculul pentru care se acorda loc de parcare în parcarea centrului comercial, de exemplu: marca, tipul si numărul de înmatriculare 

    Date privind accesul în parcarea centrului comercial, de exemplu: ora sosirii, ora plecării, durata șederii  

    MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă) 

    Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate 

    Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar 

    2.2 Utilizarea datelor cu caracter personal 

    2.2.1 Scopuri generale  

    În momentul în care vizitezi centrul comercial Shopping City Buzau, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către Operator, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciile oferite de Operator sau pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale. 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

     

    Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare 

    Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial  

     

    Facilitarea accesului în spațiul de parcare al centrului comercial  

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)  

     

    Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate 

    Obligația legala  

     

    Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi 

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 

     

    Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial  

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 

     

    Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial  

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 

     

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

     

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul sau Shopping City Buzau este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

     

    Arhivarea  

    Obligație legală 

     

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului 

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului 

     

    2.2.2 Prelucrarea datelor în scop de marketing   

    În activitatea sa de promovare a Shopping City Buzau, inclusiv prin intermediul Site-ului, Operatorul lucrează împreună cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle: NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL. Astfel, din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing, entitățile din Grupul NEPI Rockcastle menționate anterior (numite în cele ce urmează împreună „Operatorii Asociați” și individual „Operatorul Asociat”) acționează în calitate de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

    În legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing, beneficiați de toate drepturile prevăzute în secțiunea 6 – Drepturile persoanelor vizate. În virtutea acordului încheiat de Operatorii Asociați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aceștia vor coopera și se vor asigura că vor respecta pe deplin drepturile dvs., indiferent de Operatorul Asociat căruia alegeți să i transmiteți solicitarea de exercitare a drepturilor. 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

     

    Realizarea și utilizarea fotografiilor (care cuprind și imaginea ta) în scopul promovării centrului comercial  

    Consimțământul tău 

     

    Organizarea de tombole, concursuri, evenimente sau campaniile de marketing desfășurate în centrul comercial, inclusiv înmânarea premiilor câștigate în cadrul acestora  

    Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză) 

     

    Realizarea de rapoarte statistice care să eficientizeze activitatea centrului comercial, îmbunătățind în timp și experiența vizitatorilor prin intermediul aplicației Retail Analytics  

    Mai multe informații privind aplicația retail Analytics sunt disponibile in secțiunea 2.3. de mai jos.  

    Interesul legitim de a obține o mai bună înțelegere a traficului de persoane din incinta centrului comercial în vederea în vederea dezvoltării strategiei de business și de marketing a centrului comercial, a serviciilor oferite și îmbunătățirii organizării centrului comercial și a evenimentelor organizate în incinta acestuia 

     

    2.3 Aplicația Retail Analytics  

    Retail Analytics este o aplicație care utilizează sistemul de Wi-Fi al centrului comercial pentru a prelucra date cu caracter personal, în scopul obținerii de rapoarte statistice care să eficientizeze activitatea centrului comercial, îmbunătățind în timp și experiența vizitatorilor. 

    2.3.1 Cum funcționează aplicația Retail Analytics? 

    Adresa MAC (media acces control) a dispozitivului electronic se colectează prin intermediul  unei interfețe API (Application Programming Interface), prin expunere la punctele de acces (Access Points), printr-o rețea securizata VPN (virtual private network), folosind un protocol https (HyperText Transfer Protocol Secure) și protocol de internet (IP) dedicate.  

    Adresa MAC este anonimizată de catre API (Application Programming Interface) imediat după colectare și respectiv, anterior prelucrării în scopuri statistice, prin aplicarea unei funcții de hash.  

    NOTA: „anonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. 

    Informația rezultată după aplicarea funcției de hash, este salvată în baza de date a aplicației de Retail Analytics și nu este reversibilă (i.e., adresa MAC nu mai poate fi identificată). 

    Datele cu caracter personal aferente dispozitivului MAC și locației sunt anonimizate și nu pot conduce la identificarea persoanei.  

    În funcție de producătorul dispozitivului, fără intervenția noastră este posibil ca – deși conexiunea WiFi a dispozitivului nu este activată – dispozitivul să fie reperat de rețeaua noastră de WiFi, de aceea îți recomandăm să verifici conexiunea la WiFi a dispozitivului atunci când vizitezi centrul nostru comercial.  

    NOTA:  Poți opta pentru dezactivarea conexiunii la WiFi accesând meniul „Setări” al dispozitivului și pentru dezactivarea geolocației accesând serviciul geolocalizare Google:  https://support.apple.com/ro-ro/HT207092  pentru iPhone, https://support.google.com/nexus/answer/3467281?hl=ro pentru Android, https://www.tenforums.com/tutorials/13225-turn-off-location-services-windows-10-a.html pentru telefoane cu sistem de operare Windows 

    2.3.2 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de aplicația Retail Analytics 

    adresa MAC (media access control) a dispozitivului electronic; 

    data și ora vizitei/vizitelor; 

    identificatorul și coordonatele punctului de acces la rețeaua de WiFi (AP identifier); 

    puterea semnalului Wi-Fi; 

    statusul conectării la rețeaua WiFi (conectat/neconectat). 

    Adresa MAC captata prin intermediul API (Application Programming Interface) este cea care ar putea conduce la identificarea persoanei și doar cu ajutorul acesteia se pot colecta restul datelor cu caracter personal evidențiate mai sus. Adresa MAC este anonimizata de către API imediat după colectare și respectiv, anterior prelucrării în scopuri statistice. 

    2.3.3 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

    După anonimizare, datele sunt utilizate exclusiv in scop statistic, rapoartele statistice generate de catre Retail Analytics, fiind folosite pentru: 

    dezvoltarea strategiei de business si de marketing a centrului comercial, creșterea valorii centrului comercial, o mai buna organizare a centrului comercial, a evenimentelor și campaniilor găzduite de acesta, asigurând totodată și o gestionare mai eficientă a nevoilor vizitatorilor și chiriașilor centrului comercial; 

    îmbunătățirea serviciilor oferite de centrul comercial, corelat cu o gestionare corespunzătoare a perioadelor și zonelor de maximă aglomerare, așa încât să se obțină o îmbunătățire a experienței de shopping. 

    2.4 Perioada de stocare: 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile: 

    Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale. 

    Rețeaua WiFi: MAC-ul dispozitivului se stochează doar pe perioada în care utilizează rețeaua noastră de WiFi. 

    Date prelucrate în scop de marketing: datele colectate în scop de marketing vor fi prelucrate până la momentul retragerii consimțământului. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Operatorii Asociați, pentru o perioadă adițională de 3 ani, în interesul legitim al Operatorilor Asociați de a putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 

    Aplicația Retail Analysics: În cazul datelor prelucrate prin aplicabilă aplicației Retail Analytics, datele cu caracter personal sunt anonimizate în momentul colectării și nu sunt păstrate de către Operatorii Asociați. După anonimizare, informațiile și rapoartele statistice obținute se păstrează pentru o perioadă de 1 an. 

    2.5 Accesul terțelor părți: 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    Furnizori de servicii de pază și securitate – Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, Operatorul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate. 

    Alți furnizori de servicii – În ceea ce privește participarea la campanii și evenimente, precum și gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, Operatorul colaborează, de regula, cu societăți specializate de prestări servicii. 

    Societăți din Grup 

    Având în vedere că atât Operatorul împreună cu ceilalți Operatori Asociați fac parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul, Operatorii Asociați sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcaste.com 

    Partenerii Shopping City Buzau 

    Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Operatorii Asociați îi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii Shopping City Buzau. Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care Operatorul sau Operatorii Asociați au a obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completă a Partenerilor se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://shoppingcitybuzau.ro/magazine/, https://shoppingcitybuzau.ro/categorie_unitate/divertisment/ si https://shoppingcitybuzau.ro/servicii/ 

    Administratorul Proprietății Shopping City Buzau 

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, Operatorul sau, după caz, Operatorii Asociați, nu vor transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul, respectiv Operatorii Asociați, vor lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate. 

   • 3. Reprezentanții partenerilor contractuali (furnizori/chiriași ai centrelor comerciale/colaboratori)

    3.1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

    Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii

    Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon

    Date privind profesia, de exemplu: funcția deținută, compania în cadrul căreia ești angajat sau pe care o reprezinți

    3.2 Utilizarea datelor cu caracter personal

    No.

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal 

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal 

     

    Încheierea și executarea contractelor de închiriere sau a altor contracte comerciale

    Interesul legitim de a ne desfășura activitatea și a încheia în mod valabil contractele comerciale specifice domeniului nostru de activitate (i.e., contracte de închiriere spații comerciale)

     

    Contactarea unor posibili viitori chiriași ai centului comercial (prospecți)

    Interesul legitim de a ne promova activitatea și de a promova centrul comercial către posibili chiriași (prospecți)

     

    Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali

    Obligație legală

     

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă

    Obligație legală

     

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente

     

    Arhivarea

    Obligație legală

     

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului,

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului,

    3.3 Perioada de stocare

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate.

    3.4 Accesul terțelor părți

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale.

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora:

    Societăți din Grup

    Având în vedere că Operatorul face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul  sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcastle.com

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

    Ca regulă, Operatorul nu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul va lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

   • 4. Personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial

    4. 1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

    Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  

    Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 

    Imaginea 

    MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă)  

    4. 2 Utilizarea datelor cu caracter personal 

    No. 

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal  

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  

     

    Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare 

    Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial  

     

    Acordarea accesului personalului chiriașilor în incinta spațiului comercial în afara orelor în care centrul comercial este deschis 

    Interesul nostru legitim de a asigura buna desfășurare a contractelor de închiriere  

     

    Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate 

    Obligația legala  

     

    Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi 

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 

     

    Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial  

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 

     

    Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial  

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 

     

    Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali  

    Obligație legală 

     

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă  

    Obligație legală  

     

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte  

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 

     

    Arhivarea  

    Obligație legală 

     

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor  Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului  

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului 

     

    4.3 Perioada de stocare 

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

    În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile: 

    Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale. 

    Rețeaua WiFi: MAC-ul dispozitivului se stochează doar pe perioada în care utilizează rețeaua noastră de WiFi. 

    4.4 Accesul terțelor părți 

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

    Furnizori de servicii de pază și securitate – Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, proprietarul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate. 

    Alți furnizori de servicii – În ceea ce privește gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, Operatorul colaborează, de regulă, cu societăți specializate de prestări servicii. 

    Administratorul Proprietății Operatorului . 

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

    Ca regulă, Operatorul nu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul va lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate. 

   • 5. Securitatea și acuratețea datelor cu caracter personal

    Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod  împotriva distrugerii, pierderii, modificării nelegale sau accidentale, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte prelucrări nelegale. Măsurile de securitate pe care le implementăm cu privire la datele tale cu caracter personal au capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică. 

    Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat în partea de sus a ferestrei de browser. 

    Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate pe Site, accesați secțiunea „Ajutor”

    În plus, pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul Contului, acesta este protejat de parolă. Operatorul, sau după caz Operatorii Asociați, depun toate eforturile necesare și folosesc tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizezi. 

    În cazurile prevăzute de GDPR în legătură cu încălcări ale securității datelor cu caracter personal, Operatorul, sau după caz, fiecare din Operatorii Asociați, va informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante. 

    Operatorul, respectiv Operatorii Asociați, prelucrează date cu caracter personal care sunt exacte, având implementată o procedură de actualizare a acestora. Astfel, Operatorul/Operatorii Aosciați iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

   • 6. Drepturile persoanelor vizate, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal

    • Dreptul de acces  – dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, persoana vizata are dreptul de a solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, vom elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective înregistrate. 

    • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare. 

    • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege, ai dreptul de a obține din partea noastră ștergerea respectivelor date. Astfel, ștergerea datelor cu caracter personal se poate solicita dacă: 

    • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

    • retragerea consimțământului pe baza căruia are loc prelucrarea; 

    • persoana vizata se opune prelucrării in temeiul dreptului la opoziție; 

    • prelucrarea datelor cu caracter personal este nelegală; 

    • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine. 

    • Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează: 

    • se contesta exactitatea datelor, pentru perioada în care se verifică exactitatea datelor in cauză; 

    • prelucrarea este ilegală și persoana vizata se opune ștergerii datelor; 

    • daca persoana vizata are nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar compania noastră nu mai are nevoie de aceste date; 

    • persoana vizata se opune prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților sale. 

    În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate. 

    • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizata, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul nostru legitim. 

    • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, și de a solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizata către operator și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane, 

    • Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – detalii la dataprotection.ro

    • Dreptul de retragere a consimțământului – dreptul de retragere, în orice moment, a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. 

    • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor – în cazul în care se iau decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii afectează în mod semnificativ persoana vizata, aceasta poate (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. 

    Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a se adresa ANSPDCP, care se poate exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens se poate consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități : 

    • prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania 

    • prin email, la adresa de email:  Protection@nepirockcastle.com 

    În ceea ce privește dreptul de a îți retrage consimțământul acordat pentru transmiterea de mesaje de marketing direct (newsletter) prin e-mail, poți exercita acest drept și prin accesarea link-ului dedicat de dezabonare (unsubscribe), inclus în fiecare mesaj de acest fel.  

   Mergi la secțiune